Giới thiệu
Dịch vụ vay tiêu dùng

Là các dịch vụ Bưu điện Việt Nam hợp tác với các ngân hàng, công ty tài chính.

Giới thiệu

Bưu điện Việt Nam hiện cung cấp tới khách hàng một sản phẩm nổi bật trong mảng dịch vụ Tín dụng -

TÍN DỤNG HƯU TRÍ, hướng tới người cao tuổi